mim2p2
 
       
 
k2
   
       
               
  1pag1            
stippag-s
gebp1  

Aan de Nieuwstraat 9 bevindt zich het geboortehuis van Petrus Regout. Hier had zijn moeder een florerende winkel in huisraad vervaardigd in glas en aardewerk. Na de dood van zijn vader, toen Petrus veertien jaar was, kwam hij al gauw zijn moeder helpen in de glas- en aardewerkwinkel. Later werkte de jonge Regout vooral in de groothandel. Daarbij betrok hij de producten hoofdzakelijk uit Luik en omgeving, waar de industriële revolutie als eerste op het Europese continent al op gang was gekomen. Door de economische situatie, waarin Maastricht na de Belgische Opstand was terechtgekomen, ontwikkelde Petrus Regout in korte tijd zich als industrieel producent. Een min of meer noodgedwongen situatie doordat de Nederlandse regering een importverbod op Belgische producten instelde.

U komt aan de Markt en steekt deze recht over. U passeert de hoofdingang van het stadhuis en u loopt rechtdoor richting Boschstraat.

 
  nwsstP2-2    
           
   
Het geboortehuis in de vijftiger jaren