mim2p2
 
       
 
k13
   
       
             
  dertP13          
stipP8

Het Bassin is een oude binnenhaven in Maastricht. Het Bassin is gelegen in de wijk Boschstraatkwartier ten noorden van de Binnenstad.
Het Bassin is in de jaren 1824-1826 aangelegd op de plek waar tot aan de Franse tijd de kloostercomplexen van de Duitse Orde (genoemd Nieuwen Biesen) en de Antonieters lagen. De haven vormde de verbinding tussen twee kanalen. Richting het noorden vormt de haven het beginpunt van de Zuid-Willemsvaart en richting het zuiden voor het inmiddels gedempte Kanaal Maastricht-Luik. De toegangskanalen werden aanvankelijk door de vestingwerken van Maastricht aangelegd.
De aanleg van de Zuid-Willemsvaart en het Bassin zorgden voor de noodzakelijke ontsluiting van de stad en stimuleerde de industriële ontwikkeling in dit deel van Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog nam het economische belang van het Bassin steeds meer af (vooral na de aanleg van de Beatrixhaven) en in de jaren '60 was er sprake van demping ten behoeve van een nieuwe toegangsweg tot de stad. Die weg kwam er uiteindelijk wel, maar werd via een brug (Bassinbrug) over de haven aangelegd.

In de jaren '90 is de haven geheel opgeknapt en is thans in gebruik voor de pleziervaart. De haven biedt toegang tot de Zuid-Willemsvaart en, via een oude sluis, de Maas. Langs het Bassin ligt de nog steeds in gebruik zijnde papierfabriek van Sappi en een aantal gebouwen van de Koninklijke Sphinx, die in 2006 het Bassingebied verruilde voor een nieuwe locatie in de Beatrixhaven. De oude Timmerfabriek van Sphinx wordt momenteel gereedgemaakt als locatie voor diverse culturele instellingen. In de oude werfkelders direct aan het water, zijn een aantal cafés en restaurants gevestigd.
  BassP13  
   
  timP13
   
  sluisP13
   
 

De timmerfabriek; de nieuwe cultuurtempel voor de Maastrichtse binnenstad?

Onderste foto; de oude sluis; ingang tot het Bassin.