mim2p2
 
             
 
k19
         
             
             
  ntnP19_20     twnP19_20    
stip01-P6_7 stip02-P6_7

De oude ‘Sluis 20’ zorgt ervoor dat er een verbinding is vanuit het Bassin met de rivier de Maas. Tevens is deze sluis het begin van het kanaal van Maastricht naar Den Bosch, de Zuid-Willemsvaart.

Sluis 0 bevindt zich in Den Bosch. De Zuid-Willemsvaart was bedoeld om het Luikse industriebekken en de Noord-Nederlandse handelssteden te verbinden en een betrouwbaar alternatief te bieden voor de Maasvaart.

Na de sluis, tegenover het vroegere sluiswachterhuis, steekt u de weg over en loopt u langs een ijzeren reling. Als u rechts naar beneden kijkt ziet u links nog de oude eerste aanzetstenen van het vroegere kanaal naar Luik. Even verder was vroeger nog een zogenaamde zwaaikom voor de schepen. Dit kanaal was onderdeel van een kanaal van ‘s Hertogenbosch naar Luik, waarmee de mijnen, steengroeven en industrieën rond Luik een verbinding met de Rijnmond kregen. Het stuk kanaal langs Maastricht was een bottleneck in de vaarroute (slechts 7m breed) met alleen al in Maastricht zes bruggen en twee schutsluizen (waaronder Sluis 20). Na de Tweede Wereldoorlog werd de Maas door uitdiepen en kanaliseren beter bevaarbaar gemaakt en verloor het kanaal zijn betekenis. Alle installaties vormden nu ook voor het landverkeer een hindernis en het stadsbestuur besloot in 1951 dat het kanaal weg moest. Het had heel wat voeten in de aarde voor er in 1962 begonnen kon worden met dempen. 
sls20P19
   
  kan01P20
     
         
         
   
Kesselskade aan het kanaal naar Luik.
   
keskanP20