mim2p2
 
               
     
k2
       
               
                 
  tweep2              
stippag-s
minck1-p2  

U ziet op het kruispunt Boschstraat/Markt reeds het standbeeld van Minckelers.

Jan Pieter Minckelers (1748-1824), geboren en getogen Maastrichtenaar, is de uitvinder van het lichtgas oftewel steenkoolgas. Door steenkool zuurstofloos te verhitten in de loop van een geweer ontdekte Minckelers dat er gas ontsnapte dat lichter was dan lucht. Eerst werd dit gebruikt als ballongas. Maar het bleek ook prima te branden. Bovendien gaf het veel beter licht dan de walmende olielampen uit die tijd. Al in 1785 verlichtte Minckelers hiermee zijn auditorium aan de universiteit van Leuven, waar hij hoogleraar was. Dertig jaar na de dood van Minckelers kreeg Maastricht de eerste gasleiding, bedoeld voor straatverlichting. Vanwege die gebeurtenis is de naam Herenstraat, waar Minckelers werd geboren, vervangen door Minckelersstraat. Voor zijn geboortehuis is een gedenksteen geplaatst.
Met zijn uitvinding staat Jan Pieter Minckelers aan de wieg van de vele toepassingen van gas waar we vandaag de dag nog profijt van hebben. En waarmee Nutsbedrijven Maastricht haar klanten al 150 jaar van dienst is. Beeldhouwer Bart ten Hove ontwierp een standbeeld van Jan Pieter Minckelers. Dit werd op 10 juli 1904 onthuld. Uit de gasleiding van het standbeeld brandt symbolisch een eeuwige vlam.

   
  lampemP2    
minck2-p2

In 1854 werd in Maastricht de eerste gasleiding aangelegd bedoeld voor de straatverlichting. Een lantaarnopsteker pleegt onderhoud aan een straatlantaarn aan de Boschstraat in Maastricht.

 
             
               
   
  minkplaP2
   
     
 

Aan weerszijden van de hardstenen sokkel ziet u twee bronzen reliëfs van de hand van Bart van Hove.