mim2p2
 
       
 
k9
   
       
         
  negeP9      
stipP8
 

U loopt terug en u vervolgt de route. U ziet aan uw rechterhand pand nr. 45, dat in 1863 werd gebouwd door Petrus Regout. Het huis heeft een gepleisterde gevel. Overigens zijn aan de Boschstraat en belendende straten diverse woonhuizen voor arbeiders gebouwd. Zo zijn aan de links gelegen grotere straat, het Lindenkruis en Maagdendries, op initiatief van Petrus Regout door de “Maastrichtse Bouwvereniging” in 1878 woonhuizen gebouwd.    

 
woonhP9