mim2p2
 
   
 
k1
       
         
stipP8
     

De opleiding tot ingenieur is in Nederland lange tijd voorbehouden geweest aan de in 1842 met steun van koning Willem II gestichte Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs.
Aan het begin van de vorige eeuw ontstond, als gevolg van de voortschrijdende mechanisatie en industrialisering, echter een toenemende behoefte aan hoger opgeleide technici die een brug konden slaan tussen de ingenieurs van Delft en de arbeiders op de werkvloer, de “Tusschenlieden”.


In Utrecht werd in 1910 de eerste Middelbare Technische School opgericht om ingenieurs voor het middenkader op te leiden en in 1922 startte de voor deze regio belangrijke MTS in Heerlen met de opleiding tot middelbare technicus. Zoals gebruikelijk was in de verzuilde samenleving van de eerste helft van de vorige eeuw, organiseerden ook de afgestudeerden van deze Middelbare Technische Scholen zich in allerlei verenigingen en verbonden. In Maastricht werd in 1938 een Maastrichtse afdeling opgericht van middelbare technici.


In 2013 bestaat/bestond de Maastrichtse afdeling van ingenieurs wat thans de landelijke ingenieursvereniging KIVI NIRIA heet 75 jaar.


In die 75 jaar heeft de afdeling Maastricht van deze landelijke ingenieursvereniging zich ingezet om de kracht van de techniek en de noodzaak van goed technisch onderwijs onder de aandacht te brengen van de mensen uit de regio, omdat het uiteindelijk de techniek is die onze samenleving zoals wij die kennen mogelijk maakt.